Ðĩa Blu-ray 25Gb, tốc độ 2X, có thể ghi xoá
Model: LM-BE25DE
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 30 ngày

Data Capacity                  50GB 1             
Recording Speed            1x - 2x  
Disc Type (Layer)           Single Layer       
Single Side                    Yes       
Case/Cartridge Type       Full-size jewel case        
Country of Origin            Made in Japan    
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang