120v/500w, 3200K, 300 hr.
Model: EHC
Giá bán: Call để có giá tốt
Đặt hàng trước 45 ngày

Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
Sản phẩm cùng hãng
120v/250w, 3200K, 100hr.
Call để có giá tốt
Pro-Lamps - 120V/200W, 3200K, 200 hr.
Call để có giá tốt
Pro-Lamps ( total light) - 120v/750w, 3200K, 400 hr., frosted
Call để có giá tốt
Omni Lamp - 120v/500w, 3200K, 100 hr.
Call để có giá tốt
Bóng đèn 120v/1000w, 3200K, 300 hr.
Call để có giá tốt
Studioline 55w/3200K
Call để có giá tốt
Studioline 55w/5600K
Call để có giá tốt
Sản phẩm quan tâm
Bóng đèn - HMI 1200W
Call để có giá tốt
Bóng đèn Osram 650W cho đèn Vulcano
Call để có giá tốt
Bóng đèn - 1000W G9.5-240V
Call để có giá tốt
Studioline 55w/3200K
Call để có giá tốt
Bóng đèn - 800W
Call để có giá tốt
Bóng 1200W cho đèn HMI
Call để có giá tốt
Bóng 2500W cho đèn HMI
Call để có giá tốt
     
     
     Đầu trang