Coax Camera Adapter gán trực tiếp lên Panasonic Camera
Model: CA-70HD-C(P)
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 90 ngày

Đặc điểm kỹ thuật
Video
  Giao diện kỹ thuật số SD/HD:BNCx2, SMPTE 292M (1.5Gb/s) hoặc SMPTE 259M (270Mb/s), 0,8 Vp-p, 75Ω
  Video Chương trình trả về (analogue composite): BNCx1, Ngõ vào video composite
  Ngõ vào Gen lock:BNCx1, 1.0Vp-p, 75 Ω
  Ngõ ra video set up Camera:BNCx1, 1.0Vp-p, 75 Ω ( Ngõ ra video composite)
Audio
  Audio Chương trình trả lại (ngõ ra):Ngõ ra Audio
  Ngõ Audio vào:Ngõ vào Audio Balanced
  Giao diện kỹ thuật số HD (âm thanh đã được nhúng vào video): Lựa chọn module tách âm thanh ra khỏi video phải mua thêm như 1 option
  Liên lạc nội bộ: 2 cách: Ngõ vào/ra 4 wire balanced hoặc 3 wire un-balanced In/Out
Control & other
  Ngõ vào Tally:Ngõ vào Tally kết nối 12 pin
  Ngõ ra TC: BNCx1, trở kháng thấp, 2.0 ± 0.5Vp-p
  Điều khiển Camera:Kết nối điều khiển Camera 10 pin (thay đổi theo từng loại Camera)
Power
  Điện năng vào:DC 32V được cung cấp bởi cáp Coax từ BaseUnit tới Camera Adapter
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang