Bộ định vị cho máy quay AJ-HPX3100E
Model: AJ-GPS910G
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 60 ngày

Khi GPS Unit được lắp vào, máy quay AJ-HPX3100E có thể ghi lại vị trí đang tác nghiệp (như latitude, longitude, altitude) như là thông tin UMID information metadata. Nó  cũng cho phép thu hình các thông tin khác đã pre-registered thông qua thẻ nhớ SD card, như camera operator’s name, reporter’s name và tên của chương trình đang quay như là clip metadata.  Những dữ liệu này có thể dùng để quản lý clips và cung cấp cách dễ hơn để tìm kiếm và sắp xếp.
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang