Phần mềm nâng cấp cho phép máy quay AG-HPX600 Camera có thể ghi hình Variable Frame Rate Shooting và 24PsF Output
Model: AG-SFU602G
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 60 ngày

Nâng cấp này cho phép ghi hình chế độ undercranking và overcranking để ghi hình fast motion & slow motion.  Hoặc ở chế độ 24p/30p Native mode hay over 60p mode có thể chọn khi quay hình. Ngoài ra, chuẩn 24PsF format có thể output từ ngõ ra SDI OUT để có thể ghi hình uncompressed data recording.
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang