Máy Quay Video High Def chuyên dùng cho Studio hay OBVAN
Model: AK-HC3800G
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 90 ngày

 - Sensor 2/3 3CCD
 - Format 1080/60i, 50i
 - Sensitivity 2000lx @F11(60 Hz )
 - S/N SN more than 60dB(60Hz)
 - 16bit A/D
 - CAC Function
 - Film REC Gamma
 - Digital Extender x2
 - SD Card Slot for CAC data, firm upgrade
  
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang