Portable Digital File Recorder, with Apple ProRes 422
Model: Ki Pro, without Storage (KI-PRO-ND-R0)
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 45 ngày

Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang