Portable Digital File Recorder, with Apple ProRes 422 and 250GB HDD
Model: Ki-Pro, 250Gb (KI-PRO-RO)
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 45 ngày

Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang