External dock for all KiStor Storage Modules with Thunderbolttm and USB3.0 connections to host computer
Model: KI-STOR-DOCK
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 45 ngày

Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang