7“ HDSDI/HDMI/CVBS, 1024*600 including hood, coldshoe stand, LCD protector
Model: S-1071HA (Simple package)
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 45 ngày

Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang