Trống quấn cable
Model: CD-4026
Giá bán: Call để có giá tốt
Đặt hàng trước 45 ngày

 - Frame size: 480 x 450 x 535mm (include wheel height)
 - Diameter of wheel disk: 400mm
 - Diameter of inner wheel drum: 160mm
 - Distance between main wheels: 260mm
 - Distance between main wheel and subsidiary wheel: 90mm
 - Weight: 16.5Kg
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang