Studio Pedestal System (100mm Bowl)
Model: LS-85PD(S)
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 90 ngày

 - Payload: 17kg
 - Weight: 23kg
 - Height: 97 to 173cm
  
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang