Camera tripod (H60/T98/SP-1/SC-9)
Model: LS-60(2A)
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 30 ngày

 - Camera Load Capacity(kgs) :8 13
 - Tilt Angle : +85 ° /-65°
 - Counter Balance Mode : FIX
 - Drag Mode : 2 STEPS
 - Weight(kgs) : 7.2
 - Maximum Height(mm) : 1,590
 - Minimum Height(mm) : 550
 - Ball Diameter : 100
 - Tripod Section : TWO STAGE
  
Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang