Wide Angle 1/3 inch HD ENG/EFP lens.
Model: Th13x3.3BRM
Giá bán: Call
Đặt hàng trước 45 ngày

Chia sẻ ý kiến
 
 
Facebook Google Twitter Bookmark Print
     
     
     Đầu trang